School

SchoolFutbola skola “Rīga” ir uz Riga FC Academy bāzes dibināta profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Riga Football Club Academy (Šitika futbola skola) tika dibināta 1999.gadā un jau vairāk, ka 20 gadus nodarbojas ar mācību-treniņu procesa organizēšanu futbolā. Skola uzņem bērnus no 6 gadu vecuma. Līdz šim vecumam bērniem tiek piedāvāta vispārēja attīstība ar futbola elementiem.

Futbola skola “Rīga” reģistrēta 2020.gada 11.februārī, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3371803346.

Futbola skola “Rīga” realizē divas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

20V 813 001 (Futbols)

30V 813 001 (Futbols)

Kontakti: Tel.: 26815376

E-pasts: [email protected]Rekvizīti:

  • Nosaukums : Futbola skola “Rīga”
  • Maksātājs: Biedrība “Riga Football Club Academy"
  • Reģ. Nr. 40003471437
  • Adrese: Augšiela 1, Rīga
  • Banka: AS Swedbank
  • SWIFT: HABALV2X
  • Konts: LV87HABA0551039112052


FS Rīga pašnovērtējums

Futbola akadēmija Rīga skolas nolikums